Rakennuksen paine-eromittaus analyysi

I-Huolto tarjoaa rakennuksen ulkovaipan yli paine-eromittauksia.

Mikäli rakennuksen yli- tai alipaineisuus mietityttää, niin I-Huollolla on palvelu juuri tämän asian selvittämiseen.

Rakennuksen paine-eromittauksilla saadaan tietää rakennuksen todellinen paine-ero ulkoilmaan nähden.

Lisäksi mittaustuloksista tehdään selkeä raportti.