Ylipaineinen kiinteistö, huonosti toimiva ilmanvaihto

Oikein toimiva ilmanvaihto on tärkeää kiinteistön ja sen asukkaiden hyvinvoinnin kannalta.

Ilmanvaihdon tehtävät

Tuoda puhdasta ilmaa huoneilmaan.
Poistaa rakennuksessa syntyvät epäpuhtaudet.
Pitää esim. pölyn, hiilidioksidin ja kosteuden pitoisuudet ilmassa ihmiselle ja rakennukselle terveellisellä tasolla.

Toimimattoman, väärin säädetyn tai säätämättömän ilmanvaihdon vaikutuksia

Ylipaine huonetiloissa altistaa rakenteet kosteusvaurioille ilman virratessa rakenteiden läpi ulos.
Haitalliset mikrobit saavat mieluisan kasvualustan kosteissa rakenteissa.
Liiallinen alipaine voi tuoda taas epäpuhtauksia rakenteista sisäilmaan.
Likaisissa ilmanvaihtokanavissa ilma ei pääse virtaamaan suunnitellusti ja lika leviää hengitysilmaan.
Ilmanvaihtokanavistoihin kertyy palokuormaa.

Kuinka pitää kiinteistön ilmanvaihto kunnossa?

Oikein suunniteltu ja asennettu, hyvin toimiva ilmanvaihto.
Säännöllinen suodattimien vaihto.
Säännöllinen koneiden huolto.
IV-kanavien puhdistus ja säätö.
Laitteiden päivittäminen tarpeen mukaan.

 

Kuvia kohteista ennen puhdistusta ja iv-puhdistuksen jälkeen

Ilmanvaihdon puhdistus ennen ja jälkeen

Pyydä meiltä tarjous IV-kanaviston nuohoukseen tai laitteiston huoltoon täältä: Yhteystiedot